top of page
Zomer zonsondergang

Privacy beleid

Van den Berghe Indra is gevestigd in Badenlaan 102 bus 208 te 8434 Middelkerke, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

1. Contactgegevens

https://saltykitesurfschool.com

Van den Berghe Indra – Badenlaan 102 bus 208 te 8434 Middelkerke – BE 1005.822.494 – RPR Gent afd. Oostende

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Salty verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

– Fotografisch materiaal dat gemaakt is tijdens de activiteiten van Salty

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Salty Kitesurfschool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@saltykitesurfschool.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

 

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Salty verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 

  1. Geautomatiseerde besluitvorming

Salty neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SALTY Kitesurfschool) tussen zit. Salty gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:


– Viking boekingssysteem
Wanneer een activiteit bij Salty wordt afgenomen, worden de verstrekte gegevens automatisch doorgestuurd naar ons boekingssysteem Viking Bookings. Op basis van deze gegevens wordt een kitesurfles of activiteit in ons rooster geboekt en een factuur opgemaakt via het online boekhoudsysteem E-boekhouden. Viking zet automatisch de gegevens van de betaling door naar Mollie en het e-mail adres wordt opgeslagen in Mailchimp.

– E-boekhouden
In E-boekhouden wordt op basis van de verstrekte gegevens automatisch een factuur opgemaakt op naam van de afnemer van de activiteit. 


– Mollie Payment Services
Via een beveiligde omgeving worden de ingevoerde betaalgegevens doorgestuurd naar Mollie en gebruikt om de betaling uit te voeren. Salty heeft geen toegang tot de betalingsgegevens van de klant. 

 

– Mailchimp 

Het e-mailadres en de voor en achternaam worden opgeslagen in Mailchimp. Dit is een online newsletter generator. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan op voorhand door het afvinkhokje voor Mailchimp open te laten.

Onthou dat bovenstaande systemen elk hun eigen gebruikersvoorwaarden en privacybeleid hanteren waar Salty geen invloed op heeft.

De gegevens die wij hiervoor gebruiken voor bovengenoemde systemen zijn de volgende: 

– Voor– en achternaam
Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon

– (Bedrijfs) adres, postcode en woonplaats
Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling

– Telefoonnummer
Mocht Salty je willen informeren over de bestelling of activiteit of op het laatste moment gewijzigde informatie over de activiteit doorgeven dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch.

– E-mailadres
Bij elke bestelling ontvang je van Salty, zodra de bestelling ontvangen is, een bevestiging per e-mail.

– IP-adres
Het ip-adres wordt bij het plaatsen van de bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen. Indien er een transactie start en deze wordt niet afgerond, worden de transactiegegevens (naam, adres, e-mail en IP) aan het einde van deze maand verwijderd van de server.

 

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Salty bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 3 jaren, met uitzondering van facturen. Deze hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaren.

 

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Salty verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Salty blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Salty gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Salty en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@saltykitesurfschool.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Salty neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@saltykitesurfschool

Windsurf team

contacteer ons

Bedankt voor de inzending!

bottom of page